Mircy, zrobiłam to. Po…

Mircy, zrobiłam to. Po miesiącach dręczenia, upokarzania, straszenia, które skutkowały moimi strumieniami łez, myślami samobójczymi i poczucie wartości oraz samooceną na poziomie bezdennego dna, złożyłam dzisiaj wypowiedzenie.
Dajcie parę plusów, żebym trzymała się na tym bezrobociu.
#pracbaza #przegryw #gorzkiezale