Kto złożył dzisiaj…

Kto złożył dzisiaj wypowiedzenie w #pracbaza?
No ja.
Kto zaczyna kolejną pracę w dniu 1.04?
No też ja.
Kto kolejny raz zgarnie ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Też ja ( ͡° ͜ʖ ͡°)