Daj plusa jeśli w życiu nie…

Daj plusa jeśli w życiu nie dostałeś pensji większej niż 2500 (słownie dwa pińćset) na rękę.

#pracbaza #praca #ekonomia #gospodarka #januszebiznesu #polakibiedakicebulaki #polakirobaki #polska #bieda #korposwiat